Home > Vraag het de expert

20 nov 2020

Vraag het de expert

Robins Wereld ontwikkelen we voor een doelgroep waarover in het leren leren en de gameontwikkeling weinig ervaring beschikbaar is. Daarom vragen we bij de doorontwikkeling van deze educatieve game ook experts wat zij van Robins Wereld vinden.

We zijn blij dat neuropsychologen, onderzoekers, een kinderpsycholoog en een ontwikkelsycholoog aan het expertpanel deelnemen. De afgelopen maanden kregen we via gesprekken en mail feedback op de inhoud, de vormgeving van de game en het model van leren leren dat het gedachtengoed is waarop de game gebaseerd isNiet onbelangrijk zelf speelden ze ook de game. 

De expertgeven aan dat Robins Wereld een erg mooi initiatief is voor de doelgroep van kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De ontwikkeling van de game draagt bij aan de emancipatie, aan het gewoon en volwaardig erbij horen in de maatschappij 

Iedereen kan leren 
Expert concluderen ook dat de ontwikkeling leidtot het besef bij leerkrachten en begeleiders in het onderwijs dat iedereen kan leren. Dat elk kind zich kan ontwikkelen als wij hen maar de juiste leermiddelen aanbieden. Een conclusie die naadloos aansluit bij de inspiratie van waaruit wij met de donatie van de AFAS Foundation Robins Wereld ontwikkelen.  

Vormgeving beloond
De game ziet er volgens alle experts mooi uit en spreekt kinderen aan door de vormgeving en de beloningen die zijn ingebouwd. De beloningen en ingebouwde hints worden als belangrijke toevoeging op bestaande (peuter/kleuter) games gezien en maken Robins Wereld echt anders dan andere games. 

Inhoudelijke verbeterpunten
Elke game is door de experts afzonderlijk bekeken. En voorzien van waardevolle input om de games nog beter te laten aansluiten op de beoogde trainingsdoelen en op de mogelijkheden van de doelgroep. Ook kregen we enkele tips over de snelheid van aanbieden van opdrachten, het gebruik van de hints en de lengte van de levels.  

Nog meer educatieve games
Er is door de experts in een aantal gevallen ook meegedacht in het ontwikkelen van nieuwe games. Hun adviezen en tips zijn gecombineerd met voorbeelden uit andere (educatieve) games en informatie over trainen van het leren leren vanuit literatuur en onderzoek. Er liggen voorstellen voor zes nieuwe games die in de komende periode gebouwd en door het testpanel gespeeld zullen worden en van feedback worden voorzien. 

Vervolgstappen 
De feedback van de experts wordt verwerkt en meegenomen in de ontwikkeling. De planning is dat de bijgestelde games ter test worden aangeboden aan het nieuwe testpanel op 1 ZML school en twee kinderdagcentra. 

Sluit jouw expertise aan op de onderwerpen werkgeheugen en trainingsmogelijkheden van kinderen met een verstandelijke beperking, dan komen we ook graag met je in contact.