Home > Robins Wereld in de Parkklas: ‘Het spel met de buizen is onze favoriet!’

28 okt 2022

Robins Wereld in de Parkklas: ‘Het spel met de buizen is onze favoriet!’

Sinds drie weken werkt de Parkklas met Robins Wereld. Ze spelen de games nog maar kort, maar zijn er al erg blij mee!

Onze leerlingen hebben extra ondersteuningsbehoeften en baat bij een leeromgeving met extra aandacht voor kleinschaligheid, voorspelbaarheid, veiligheid en prikkelregulatie. Daar sluit Robins wereld echt bij aan. ”

De leerlingen van de Parkklas spelen Robins Wereld nog maar kort, maar tot nu toe is onze ervaring met de game positief! Doordat de spellen eenvoudig zijn en de prikkels beperkt, sluit het spel echt aan bij de belevingswereld van de leerlingen en hun leervermogen. De leerlingen van de Parkklas kunnen het spel zo goed als zelfstandig spelen en door de opbouw in levels en de positieve feedback die het spel geeft, beleven de leerlingen veel plezier aan het spelen van de games.

De buizen zijn favoriet!

De leerlingen vinden Robins Wereld heel leuk, vooral het spelletje om de buizen kloppend aan elkaar te maken is een van de favorieten. Daarnaast vinden ze dat de game er leuk uitziet!

Doordat de leerlingen het spel nog maar kort spelen, is het moeilijk iets over het effect van de game te zeggen. In de korte tijd dat we het spel spelen is al wel te zien dat de leerlingen beter kunnen wachten voordat ze op het scherm drukken en dat ze zich beter kunnen concentreren op bijvoorbeeld het onthouden van de plaatjes van memory. We zijn hier heel blij met Robins Wereld!

Over de Parkklas

De Parkklas is een bijzonder onderdeel van Beekdal, een VSO school voor ZML in Amersfoort met een onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar voor wie voorheen geen passende onderwijsplek beschikbaar was. Het gaat om leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met onder andere autismespectrumstoornis, ADHD, ADD, PTSS, faalangst en hechtingsproblematiek.