Home > Over Robins Wereld

Over Robins Wereld

Wat is Robins Wereld?

Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game stimuleert kinderen om te leren leren en maakt leren leuk. Dat is belangrijk. Zeker bij kinderen met een verstandelijke beperking. De game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen. Robins Wereld speel je op een computer of iPad. Begeleiders kunnen het gebruiken op een orthopedisch kinderdagcentrum of binnen het ZML onderwijs. Sinds 2020 is het prototype van Robins Wereld kosteloos te verkrijgen.

Bas Hesselink, adjunct directeur van de Herderscheeschool uit Almelo: “Robins Wereld is uniek in zijn soort en biedt veel kansen voor de doelgroep. Leerlingen en begeleiders vinden het leuk en de game sluit aan bij hun leerweg en beleving.“

’s Heeren Loo ontwikkelt Robins Wereld samen met Mediaheads. En AFAS Foundation heeft het gefinancierd.

 

Voor wie is Robins Wereld?

Alle kinderen kunnen leren leren

Ruim 5000 kinderen tussen de 6 en 18 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking maken gebruik van een kinderdagcentrum of ZML onderwijs. Onderwijs bij deze kinderen gaat verder dan het overdragen van inhoud. Het vraagt om focus op het leren leren. Als kinderen beter kunnen opletten, onthouden en organiseren, profiteren ze meer van het lesaanbod en instructies.

Dit gaat beter wanneer met persoonlijke begeleiding en hints wordt ondersteund. Door op die manier aandacht te geven aan het leren leren worden kinderen stapsgewijs zelfstandiger en komt het leren op gang. Het ontwikkelen van hun potentiële mogelijkheden komt zo dichterbij.

 

Waarom een educatieve game?

Kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking communiceren en leren anders. De bij de ontwikkeling betrokken gedragswetenschappers (Marja Eding en Heleen Wienen van den Berg van ’s Heeren Loo Advisium) weten uit ervaring, dat alleen het overdragen van kennis (in de vorm van leerstof) onvoldoende is voor deze kinderen. En zij weten ook dat het meten van intelligentie en capaciteiten bij deze kinderen anders werkt, omdat zij op een andere manier communiceren.

Deze kinderen kunnen wel leren, als we ontdekken op welke manier dat gebeurt en welke instructie hen helpt om te leren. Het ontwikkelen van het vermogen tot opletten, onthouden en organiseren helpt hen hierbij. Uit onderzoek blijkt dat een spelomgeving met beloning en succeservaring daarvoor de beste manier is. Dit komt samen in een educatieve game. Tot Robins Wereld was die er nog niet voor deze doelgroep.

De voordelen van een game op een rij:

  • Onderzoek toont aan dat een kind zijn aandacht bij het spelen van een game langer vast kan houden.
  • Een game geeft een sterke prikkel aan alle zintuigen (kleur, geluid, beweging).
  • Een game geeft frequente en onmiddellijke feedback op de kwaliteit en precisie van de reactie, het kind ervaart beloning en bekrachtiging.
  • De meeste kinderen vinden het spelen van een game leuk. Plezier en spelen vormen de basis voor alle leren. Intrinsieke motivatie zorgt voor langer volhouden, geconcentreerder doorwerken, en meer effectief leren.
  • Volgens Feuerstein werken hersens als een spier en kunnen getraind worden. Een game is hiervoor de beste manier.

 

Wat kan er allemaal in Robins Wereld?

In de verschillende speelwerelden van de game worden de vaardigheden van een kind getest, en vervolgens met behulp van hints getraind. De hints die het kind krijgt zijn volgens een standaard opbouw gemaakt (erachter ligt de scaffolding theorie vanuit wetenschappelijk onderzoek over dynamisch testen):

  • Herinneren: herhalen van de gegeven opdracht
  • Algemene hint: gericht op zoekgedrag, kijkgedrag van het kind
  • Specifieke hint: op gang helpen dor 1 item specifiek uit te leggen en het voor te doen
  • Samen doen.

Na het spelen van de game is duidelijk waar de sterke en de te ontwikkelen kanten liggen en welke hints het kind helpt om te leren leren. Dit kan de leerkracht gebruiken in het lesaanbod om verdere ontwikkeling te stimuleren.

De ontwikkeling van Robins wereld is gebaseerd op de visie vanuit de wetenschap dat alle kinderen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Neuropsychologische kennis ondersteunt, dat het brein, ook dat van matig tot ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen, train- en leerbaar is.