Home > Daarom doe ik mee: projectleider Heleen (’s Heeren Loo)

28 dec 2021

Daarom doe ik mee: projectleider Heleen (’s Heeren Loo)

In gesprek met Heleen van den Berg, projectleider van het project Robins Wereld. Ze is gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo, werkt als diagnosticus en doet wetenschappelijk onderzoek bij jonge kinderen. Een rol die haar past want zoals ze zelf zegt:

“Onderzoek bij kinderen met een verstandelijke beperking is mijn passie. Dat heeft binnen Robins Wereld een duidelijke plek gekregen. Ik vind het een prachtig project!”

Vertel, hoe staat het ervoor met Robins Wereld?
“We hebben het afgelopen half jaar weer 6 nieuwe games ontwikkeld. Dat betekent dat we nu in totaal 12 games hebben gemaakt. De tweede serie games is eerst op kleine schaal getest door een testpanel op de De Herderscheeschool, een school voor speciaal onderwijs. En bij twee Kinderdagcentra, Het Bijenhuys en De Trekvogels. Met de feedback zijn de games verder ontwikkeld.
In september en oktober zijn de games breder getest op zes scholen voor speciaal onderwijs en Kinderdagcentra: IKEC Hoorn, Ons Tweede Thuis (KDC Wollewei en Zevenster), De Kleine Prins Utrecht, De Sinne in Sneek, De Oeverpieper en Duinpieper in Noordwijk en Triade Vitree in Almere. Alle reacties op de games zijn inmiddels binnen, met de feedback van de kinderen, begeleiders en docenten zijn de games verder ontwikkeld. De eerste versie van de game is nu voor iedereen toegankelijk in de appstore!

Leuk om te vermelden is dat we bij het testen dankbaar gebruik maken van de tien iPads die we hebben gewonnen met onze nominatie voor het ‘Goedste Doel’ van de AFAS Foundation.”

En als de testen klaar zijn, is de game dan klaar voor gebruik?
“Nog niet helemaal. Daarvoor moet eerst nog een aantal stappen gezet worden.
Zo zijn we nu bezig met het bouwen van een taak die inzicht geeft in de ontwikkeling van het kind. Hij of zij voert die op een aantal momenten uit waardoor de docent of begeleider inzicht krijgt in de vorderingen in vaardigheden om te leren leren. Naast het plezier van de game draait het bij Robins Wereld ook om het trainen van deze vaardigheden. Daarom noemen we het ook een educatieve game.

We zijn ook bezig om de games op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de games goed op elkaar aansluiten, met zogenoemde ‘cut scenes’ die tussen de spellen worden gevoegd en dat de hints altijd hetzelfde zijn. Zoals de knop die je aan moet klikken om verder te gaan of het geluid dat je hoort als je een foutje maakt.”

Wat is dan zo belangrijk in die doorontwikkeling?
“Voor ieder kind is herkenbaarheid belangrijk. Dat geldt voor kinderen met een verstandelijke beperking nog sterker. Onduidelijkheid zorgt bij hen voor onrust of stress. Daarom kijken we ook goed naar de snelheid in de game. Hoeveel tijd zitten er tussen het moment dat een kind iets doet en de respons daarop. Bij deze groep kinderen komt dat best nauw.
En ook de hoeveelheid prikkels die kinderen krijgen tijdens het spelen van de game. Denk aan het beeld dat je ziet op het scherm of het geluid wat je hoort.

Als de games klaar zijn gaan we onderzoeken hoe effectief Robins Wereld is als het gaat om het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om effectief te leren. Dit onderzoek hopen we na de zomer op te starten.”