Home > Daarom doe ik mee: onderzoeker Jikke (’s Heeren Loo)

30 sep 2022

Daarom doe ik mee: onderzoeker Jikke (’s Heeren Loo)

In gesprek met Jikke Damveld, gedragswetenschapper bij 's Heeren Loo, waar ze tijdens haar studie Pedagogische Wetenschappen ook haar afstudeeronderzoek deed. Ze doet onderzoek naar executieve functies van het brein en leermogelijkheden in relatie tot Robins Wereld. Superinteressant én waardevol dus! Zo ervaart Jikke het zelf ook:

“Juist de doelgroep maakt het zo leuk. Cliché misschien, maar het contact is altijd zo oprecht! Bovendien valt er zoveel te leren. Waarom laten kinderen bepaald gedrag zien? Wat zit erachter?”

In het vorige interview met Heleen van den Berg, gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo én projectleider bij Robins Wereld, werd het al even kort aangestipt. Het onderzoek naar de effectiviteit van Robins Wereld als het gaat om het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om effectief te leren. In dit gesprek vertelt Jikke over de vorderingen van dit onderzoek!

Vertel, hoe staat het ervoor met Robins Wereld?

“We zijn het onderzoek gestart met een literatuurstudie naar het trainen van executieve functies en onderzoek naar leermogelijkheden. Een belangrijke vervolgstap is vervolgens geweest om met een voormeting te starten op op zes verschillende locaties: drie kinderdagcentra en drie scholen voor speciaal onderwijs. Na de voormeting gaan we aan de slag met het uitvoerende gedeelte van het onderzoek, aan de hand van observatie, vragenlijsten en papieren taken/taken op de iPad. Tussen de meet-momenten in speelde één groep kinderen de games in Robins Wereld, de andere (controle)groep deed dit niet. Daarna meten we opnieuw.

We letten daarbij sterk op hoe de kinderen ‘het nu eigenlijk doen’. Dus niet alleen ‘tracken’ van de resultaten die ze boeken, maar ook welk gedrag daaromheen naar voren komt. Kunnen ze hun aandacht er moeilijk of makkelijk bij houden? Kunnen ze hun impulsen onder controle houden? De mate van diversiteit is interessant. Waar ze op reageren, waar ze in vastlopen: standaarden zijn niet altijd te vinden.

Zo ben ik bijvoorbeeld bij de Trekvogels langs geweest. Een ontzettend diverse doelgroep, met daardoor ook heel verschillende resultaten! Zo zie je ook direct dat het lastig is om een vinger te leggen op de doelgroep waar we mee werken. De groep is breed, met veel unieke karakters en bijkomende zorgvragen. Dat blijft passen en meten maar maakt het tegelijkertijd ook een leuke en uitdagende puzzel!”

Wat hoop je te ontdekken in de resultaten?

“Het idee achter het onderzoek is controleren of de effecten van de game Robins Wereld en de ontwikkelingen op basale executieve functies beter worden. Door bijvoorbeeld te kijken naar aandachtsspanne en impulscontrole. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als uit het onderzoek bevestigd wordt dat de game echt dat effect heeft. En dat we daarmee het ‘leren leren’ echt beter kunnen maken. Dat betekent dat het niet alleen een leuke game is, maar ook écht educatief helpend kan zijn.

De winst zit ook in de kleine overwinningen in de praktijk. Als er positieve veranderingen optreden, als het voor kinderen bijvoorbeeld makkelijker wordt om hun aandacht iets langer bij een taak te houden. Maar ook als ze plezier halen uit het spelen van Robins Wereld, zijn we blij!“

Vertel eens over de vervolgstappen?

“De afgelopen maanden heeft de nameting plaatsgevonden en zijn de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. We interpreteerden de resultaten en daar halen we bijvoorbeeld handvatten uit om de game nóg beter aan te laten sluiten bij de kinderen voor wie hij is ontwikkeld. We werken er steeds aan om de game beter te maken, er zijn bijvoorbeeld extra spellen toegevoegd en kleine aanpassingen gedaan zodat Robins Wereld aansluit bij het niveau en de behoefte van de kinderen die de games spelen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om geluiden te dempen, prikkels te verminderen en het aantal toegestane fouten zelf in te stellen. Dat spreekt voor Robins Wereld: de mogelijkheid om de game op maat te maken!”