Home > Daarom doe ik mee: initiatiefnemer Marja (’s Heeren Loo)

11 dec 2020

Daarom doe ik mee: initiatiefnemer Marja (’s Heeren Loo)

Marja is als Gezondheidszorgpsycholoog werkzaam bij de polikliniek van ’s Heeren Loo in Ermelo en Zwolle en is bedenker en inhoudelijk betrokken bij de educatieve game Robins Wereld.

Wat is je drijfveer voor de ontwikkeling van Robins Wereld?

“ Ik werk al heel lang met kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Ik deed eens een intelligentieonderzoek bij een jongen met een matige verstandelijke beperking. Dat liep voor geen meter, hij raakte gefrustreerd en haakte al snel af. Totdat ik hem een iPad gaf. Hij begon te lachen, kon zijn aandacht richten, keek en luisterde naar mij. Ineens lukte het hem wel om eenvoudige blokpatronen te leggen. Ik zag toen, dat als een kind zijn leergedrag beter kan sturen, hij ook beter kan leren en presteren. En ik dacht: wat zou het mooi zijn als er een educatieve game was om het leren leren van deze kinderen verder te trainen. De tot op heden ontwikkelde computerspellen zijn vaak te hoog gegrepen en bieden onvoldoende handvatten om het effectief leergedrag van kinderen te bevorderen. Kinderen klikken bijvoorbeeld te snel, luisteren niet naar de instructie of hebben juist meer stimulans nodig om tot actie te komen. De feedback of instructie vanuit computerspellen is vaak niet gericht op het individuele leergedrag dat een kind tijdens het spelen van een spel laat zien, maar op het geven van een goed antwoord. Wanneer feedback niet aansluit op wat een kind nodig heeft om een taak goed aan te pakken, leert het kind niet optimaal en kan dit resulteren in een verkeerde aanpak van taken. Daar wilde ik iets aan doen. “

Wat is Robins Wereld?

“Robins Wereld is een educatieve game die kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking stimuleert om te leren leren. En maakt leren leuk! Het spel speelt zich af in een gamewereld vol beloningsmomenten, zodat het aantrekkelijk is om te spelen. Robins Wereld is een game die zich richt op het trainen van de vaardigheden die nodig zijn om goed te leren leren. En die zicht geeft op welke hulp het kind nodig heeft om steeds een stap verder te komen. Bovendien geeft het leerkrachten handvatten om in hun dagelijkse praktijk het kind op een goede manier in het zelf actief leren te ondersteunen en te prikkelen. “

Voor wie ontwikkel je Robins Wereld?

“De hoofdfiguur is Robin, een al langere tijd bekende avatar binnen onze dienstverlening aan kinderen. Toch ontwikkelen we Robins Wereld niet alleen voor onze organisatie, maar zal het prototype in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar zijn voor alle zorgaanbieders die kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud met een matige tot zeer ernstige beperking een vorm van onderwijs bieden. Het gaat over kinderen die de kinderdagcentra bezoeken, naar het ZML onderwijs gaan of gebruikmaken van diverse vormen van zorgonderwijsarrangementen, bijvoorbeeld binnen intramurale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik wil wel iets ontwikkelen waar al deze kinderen iets aan hebben en wat wetenschappelijk is getoetst. Onze filosofie is dat we vanuit het maatschappelijk belang onze kennis uit de praktijk met het wetenschappelijk onderzoek verbinden en binnen en buiten onze eigen organisatie delen. Zo helpen we elkaar een stap verder.”