Home > 4 redenen waarom je games in de les kunt gebruiken

22 okt 2019

4 redenen waarom je games in de les kunt gebruiken

Hoe kun je kinderen beter leren leren? Door ze een game te laten spelen. Serious gaming en gamification winnen de laatste jaren aan kracht in het onderwijs. Niet zo vreemd, want games bevorderen de creativiteit, betrokkenheid en productiviteit van kinderen, blijkt uit verschillende wetenschappelijke studies. Ook voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking is een educatieve game een bruikbaar instrument om het leerpotentieel te stimuleren. Zij kunnen wel leren, als we ontdekken op welke manier dat gebeurt en welke instructie hen helpt om te leren. Inspanning door bijvoorbeeld het spelen van een game is daarvoor de beste manier.

1. Langere aandacht

Een game maakt dat een kind zijn aandacht langer vasthoudt, zich beter kan concentreren en minder impulsief reageert.

2. Zintuigen

Een game activeert meerdere zintuigen, zo prikkelt het kleurgebruik het gezichtsvermogen, geluid het gehoor en bewegingselementen in de game de positiezin.

3. Beloning

Een game geeft frequente en onmiddellijke feedback op de kwaliteit en precisie van de reactie. Wat ervoor zorgt dat de game voor kinderen zich meteen gehoord voelen. Kinderen met een verstandelijke beperking stimuleer je het meest door beloning en hen successen te laten ervaren. Ook voor leerkrachten levert het spelen van een game snel feedback op. Je ziet op welke manier een kind de taak uitvoert. Zo is vrijwel direct zichtbaar hoe het zoekgedrag is, denk aan het aanraken van een scherm, het aantal klikken op een item, de tijd die het kind neemt voordat hij het scherm aanraakt en meer.

4. Plezier

Leren met behulp van een game geeft plezier. Plezier en spelen vormen de basis voor alle leren. Motivatie is een belangrijk onderdeel van presteren en leren. Als een kind gemotiveerd is, dan werkt hij langer, houdt hij de taak langer vol, leert effectiever, onderzoekt meer, heeft voorkeur voor nieuwe en ingewikkelde informatie en houdt beter zicht op en controle over de leeractiviteiten.

Kortom, een educatieve game is een interessant instrument dat elk kind stimuleert om zich binnen zijn mogelijkheden te ontwikkelen.